• Υποστήριξη


    699 322 9590

  • E-mail


    info@smsmanagement.gr

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα με την επωνυμία smsmanagement.gr δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών μαζικής αποστολής SMS. Χρησιμοποιώντας το Ηλεκτρονικό Κατάστημα –ιστοσελίδα smsmanagement.gr  αλλά και την εφαρμογή της συγκεκριμένης ιστοσελίδας , οι χρήστες παραχωρούν την συγκατάθεσή τους στους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του καταστήματος αλλά και της συγκεκριμένης εφαρμογής.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Όταν επισκέπτεστε το smsmanagement.gr , αποστέλλετε παραγγελίες ή ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνείτε με το sms-marketing.gr με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα του sms-marketing.gr, κατ’ αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο smsmanagement.gr , όπως, ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος – ιστοσελίδας smsmanagement.gr και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η συλλογή και χρήση οποιονδήποτε προϊοντικών καταλόγων, περιγραφών προϊόντων ή τιμών, οποιαδήποτε έμμεση χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος smsmanagement.gr  και των περιεχομένων σε αυτό, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της smsmanagement.gr.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ smsmanagement.gr
Η smsmanagement.gr δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη τόσο για την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος όσο και για τις πληροφορίες, περιεχόμενο, υπηρεσίες, υλικό ή προϊόντα που περιέχονται σε αυτό. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συμφωνούν στην χρήση αυτού με δική τους ευθύνη.
Η smsmanagement.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη καθώς και την καλύτερη δυνατή λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος smsmanagement.gr, αλλά δεν εγγυάται ότι, οι servers ή τα μηνύματα Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Η smsmanagement.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ smsmanagement.gr

Απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά στον οποιονδήποτε η ανάστροφη μηχανική (reverse engineering) ή η προσπάθεια ανακατασκευής του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα ή η προσπάθεια άντλησης του πηγαίου κώδικα της εφαρμογής smsmanagement.gr ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή λογισμικού προϊόντος διαθέσιμων προς εγκατάσταση ή λήψη από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα smsmanagement.gr.
Η smsmanagement.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη καθώς και την καλύτερη δυνατή λειτουργία της εφαρμογής smsmanagement.gr και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει, συμπεριλαμβανομένων ιδίως διαφυγόντων κερδών, θετικών ή αποθετικών ζημιών, λόγω κακής ή λανθασμένης χρήσης της εφαρμογής smsmanagement.gr, καθώς και σε μη διαθεσιμότητα των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.
Η smsmanagement.gr μέσω της εφαρμογής smsmanagement.gr, αναλαμβάνει την υποχρέωση της παράδοσης των μηνυμάτων (sms) στα δίκτυα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και δεν ευθύνεται για την αποτυχία ή καθυστέρηση παράδοσης ή αλλοίωση κάποιου(ων) μηνυμάτων. Η smsmanagement.gr δεν υποστηρίζει τηλεφωνικούς αριθμούς που βρίσκονται σε περιαγωγή και δεν δηλώνει καμία ευθύνη γι αυτούς.
Η επιτυχημένη και έγκαιρη παράδοση εξαρτάται από:
-Την γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται ο χρήστης και από το αν η συγκεκριμένη περιοχή καλύπτεται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
– Τη μη χρήση enter, τονισμού και πολλαπλών ομάδων(αποστολή μπορεί να γίνει μόνο σε μια ομάδα τη φορά)
-Την ενεργοποιημένη ή όχι συσκευή του παραλήπτη του μηνύματος.
-Την φορητότητα του αριθμού
-Το αν οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.
-Το αν τα δίκτυα είναι υπερφορτωμένα ή όχι.

Προσπάθεια αποστολής των SMS γίνεται αυτόματα από την εφαρμογή για 24 ώρες, ενώ μετά το χρονικό αυτό διάστημα δεν γίνεται περαιτέρω προσπάθεια.
Έτσι, κατά συνέπεια η smsmanagement.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη έγκαιρη, καθυστερημένη ή αποτυχημένη αποστολή μηνυμάτων.
Η smsmanagement.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί και δεν είναι υπεύθυνη για την παράδοση των μηνυμάτων, απο την στιγμή που ένα μήνυμα υποβάλλεται με επιτυχία σε μια πύλη δικτύου (gateway).
Η smsmanagement.gr δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν σφάλματα παράδοσης που οφείλονται σε οποιουδήποτε είδους πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίζει κάποια φορητή συσκευή (π.χ. κινητό τηλέφωνο).
Η smsmanagement.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα αποσταλλεί η απάντηση σε κάποιο μήνυμα που αποστάλθηκε μέσω του smsmanagement.gr ή μέσω κάποιας απο τις υπηρεσίες της.
Η ευθύνη της δρομολόγησης των SMS και των αποτελεσμάτων των αναφορών παράδοσης ανήκει στον εκάστοτε provider – προμηθευτή. Ως εκ τούτου η smsmanagement.gr δεν έχει καμία σχετική ευθύνη έναντι του χρήστη.
Ως προς την υπηρεσία του Hlr (Number Look Up – αναγνώριση κατάστασης αριθμού) οι αναφορές παράδοσης εμφανίζονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από τον αντίστοιχο provider – προμηθευτή για την δρομολόγηση των μαζικών sms.
Οι χρεώσεις των μηνυμάτων περιγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα smsmanagement.gr και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι χρεώσεις μηνυμάτων μπορούν να επηρεαστούν από διάφορους παράγοντες όπως οι χρεώσεις ενδιάμεσων πυλών δικτύου (gateways). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για το τελικό κόστος ενός μηνύματος, μέσα από την εφαρμογή.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την smsmanagement.gr, παρέχονται ως έχουν και δεν μπορούν να τύχουν εκμετάλλευσης, ενοικίασης ή μεταπώλησης, χωρίς την έγγραφη άδεια της smsmanagement.gr.
Ο κωδικός πρόσβασης και το user name/όνομα χρήστη εγγραφής τοποθετούνται από τον υποψήφιο πελάτη στην εφαρμογή του smsmanagement.gr για να μπορεί να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό του και προορίζονται για για αυστηρά προσωπική χρήση, ενώ η ευθύνη για τυχόν απώλεια ή υποκλοπή τους, ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη στον οποίο χορηγούνται.
Όλες οι δραστηριότητες που αντιστοιχούν στο όνομα και τον κωδικό του χρήστη, επιβεβαιώνονται ότι έχουν πραγματοποιηθεί από τον χρήστη, ο οποίος και φέρει πλήρη ευθύνη και αποδοχή για το περιεχόμενο και την χρήση των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί.

Πιο συγκεκριμένα οι χρήστες, αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν, ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της εφαρμογής smsmanagement.gr, υποκείμενη εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.
Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της εφαρμογής smsmanagement.gr, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την smsmanagement.gr, για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.
Η μη ενάσκηση από την smsmanagement.gr των εκ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως δικαιωμάτων της, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.
Η smsmanagement.gr ενδέχεται να ζητήσει τα στοιχεία των χρηστών με σκοπό την απονομή Κωδικού Πρόσβασης, για να είναι δυνατή η πρόσβαση των χρηστών στην εφαρμογή smsmanagement.gr.

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη.
Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την smsmanagement.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας.
Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την smsmanagement.gr σε τρίτους.
Η smsmanagement.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης.
Η smsmanagement.gr διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση της εφαρμογής smsmanagement.gr σε περίπτωση παραβίασης των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

Οι χρήστες της εφαρμογής smsmanagement.gr, έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν, να διορθώσουν ή και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και να διαγράψουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή (σε περίπτωση που επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας θα πρέπει να αποστείλετε ένα email στο τμήμα υποστήριξης, καθώς και ένα αντίγραφο της ταυτότητας σας.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η smsmanagement.gr προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων/υπηρεσιών που εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Εντούτοις, η smsmanagement.gr δεν είναι υπεύθυνη σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με προϊόντα ή υπηρεσίες που πωλούνται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος smsmanagement.gr είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένα, ή εν γένει με λάθη.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ
Οι χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το smsmanagement.gr για:
1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail, αποστολή με SMS ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι – ή δύναται να είναι – παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις,
2. πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο,
3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με SMS, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν υφίσταται ή/και δεν έχει εκχωρηθεί ή μεταβιβασθεί δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με SMS, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με SMS, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
6. παραπλάνηση τρίτων σχετικά με την πραγματική τους ταυτότητα και την προέλευση των μηνυμάτων που αποστέλλουν,
7. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
8. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
9. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΝΟΜΟΣ – ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ
Οι επισκέπτες του ιστότοπου smsmanagement.gr συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και του ιστότοπου smsmanagement.gr.
Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση της εφαρμογής της smsmanagement.gr ή με τα προϊόντα ή της υπηρεσίες που πωλούνται μέσω αυτού, θα γίνεται κατ’ αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ
Η smsmanagement.gr διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στην ιστοσελίδα ως προς την εμπορική της πολιτική και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ smsmanagement.gr

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με τον ιστότοπο smsmanagement.gr, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 281 02 88888 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@smsmanagement.gr.