• Υποστήριξη


    699 322 9590

  • E-mail


    info@smsmanagement.gr

Διαφημιστικά SMS

Μαζικά SMS

Τα ομαδικά SMS είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους επικοινωνίας για να μπορέσετε να απευθυνθείτε μαζικά στο πελατολόγιο σας και να προωθήσετε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας.

Προωθητικά SMS

Ένα από τους πιο σύγχρονους τρόπους Marketing για να πλησιάσετε τους πελάτες και φίλους σας είναι τα προωθητικά SMS μέσω μαζικής στοχευμένης, θεματικής αποστολής που είναι ο πιο εύκολος, γρήγορος και οικονομικός τρόπος για ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία.